Mã profile : U85PMMP

Màu chủ đạo : Hồng – Xanh

Phong cách: Màu sắc – nổi bật

https://download.slide.com.vn/regata-keynote-template-U85PMMP