Cá nhân hóa theo ngành nghề

Đào tạo
Tư vấn

Kho slide và giải pháp được xây dựng theo phong cách và ngành hàng riêng đảm bảo đáp ứng đầy đủ mục tiêu về marketing và truyền thông của khách hàng.

2M+

Total Downloads

150+

Design Resources

4.9

User Rating

Dành cho cá nhân

style cho từng loại

Dành cho doanh nghiệp

theo từng ngành hàng

The process

01

Tư vấn slide

chọn slide và viết nội dung slide theo yêu cầu

02

Lên content slide

viết content cho từng slide theo nội dung đã trao đổi

03

Thiết kế slide

Định hình phong cách thiết kế theo mỹ thuật yêu cầu

04

Hoàn thiện

Hoàn thiện slide theo yêu cầu chỉnh sửa.