Mã slide : FJLF84B

Màu chủ đạo : Xanh rêu

Phong cách: Ấn tượng

https://download.slide.com.vn/nausha-creative-powerpoint-template-FJLF84B