Mã profile : F6XYRKF

Màu chủ đạo : Cam – Trắng

Phong cách: Nổi bật, cá tính

https://download.slide.com.vn/derough-keynote-template-F6XYRKF