Slide hướng dẫn cuộc sống màu pastel nhẹ nhàng

Mã slide : MP008

Màu chủ đạo : Xanh dương pastel

Phong cách: Tươi sáng, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/1lGQatCoIiCerYNK8WEA6K6AvNm_HcXkG/view?usp=sharing

  Slide giới thiệu công ty xây dựng màu xanh năng động

Leave a Comment

You cannot copy content of this page