Mã slide : PC004

Màu chủ đạo : Vảng, đen

Phong cách: Sáng tạo