Mã slide : WCTDBFW

Màu chủ đạo : Pastel

Phong cách: Tươi sáng, nổi bật

https://download.slide.com.vn/online-marketing-agency-slides-template-WCTDBFW