Mã slide : MK005

Màu chủ đạo : Trắng – xanh

Phong cách: Đơn giản, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/1O6icdJ04bg6DxcRam60ydwyRB8dVYG-x/view?usp=sharing