Mã profile : UM6URCV

Màu chủ đạo : Vàng – Trắng

Phong cách: Fancy, tươi mới

https://download.slide.com.vn/xtreme-sport-keynote-presentation-UM6URCV