Mã profile : JP2JUDP

Màu chủ đạo : Pastel

Phong cách: Năng động, trẻ trung

https://download.slide.com.vn/creativo-creative-agency-keynote-presentation-JP2JUDP