Mã profile : D22NP3

Màu chủ đạo :  Trắng

Phong cách: Nổi bật, bắt mắt

https://download.slide.com.vn/boost-business-keynote-template-D22NP3