Mã slide : CWSH8L9

Màu chủ đạo : Xanh ngọc

Phong cách: Đơn giản

https://download.slide.com.vn/educas-education-powerpoint-template-CWSH8L9