Mã slide : E001

Màu chủ đạo : Màu tím pastel

Phong cách: Đơn giản

https://download.slide.com.vn/file/d/1ZF-uUBGGXGpy6GEZHS4cEMcU31nvs7mu/view?usp=sharing