Slide bài học khoa học màu sắc nổi bật trẻ trung

Mã slide : GD002

Màu chủ đạo : Màu sắc

Phong cách: Nổi bật, trẻ trung