Mã slide : LHHGNHD

Màu chủ đạo : Vàng

Phong cách: Ấn tượng

https://download.slide.com.vn/quantities-measurement-education-presentation-LHHGNHD