Mã slide : MP014

Màu chủ đạo : Màu xanh nước biển đậm

Phong cách: Năng động, trẻ trung

https://download.slide.com.vn/file/d/1Hqe_ZK-UZIacpc6L0_8rMwhYprJYEJgw/view?usp=sharing