Mã slide : PBQACSU

Màu chủ đạo : Xanh đen

Phong cách: Thu hút

https://download.slide.com.vn/tracking-travel-googleslide-template-PBQACSU