Mã slide : 6BMHLCV

Màu chủ đạo : xanh ngọc

Phong cách: Hiện đại

https://download.slide.com.vn/douland-travel-keynote-presentation-6BMHLCV