Slide giới thiệu phần mềm chỉnh sửa ảnh đại diện màu cam pastel

Mã slide : KD002

Màu chủ đạo : Cam pastel

Phong cách: Nhẹ nhàng, dễ thương

https://download.slide.com.vn/file/d/1dYJsbo77u9xbpHJyrBmVaMdJBbbd5ac8/view?usp=sharing