Mã slide : KD003

Màu chủ đạo : Cam

Phong cách: Đơn giản, gần gũi

https://download.slide.com.vn/file/d/1nXQFeotBEeVlgWa4eUAGKLM2ZzS_yhrz/view?usp=sharing