Mã profile : XCVL2AQ

Màu chủ đạo : Xanh – Vàng

Phong cách: Nổi bật, năng động

https://download.slide.com.vn/volo-creative-agency-keynote-template-XCVL2AQ