Mã profile : 3UKQLM2

Màu chủ đạo : Cam – Trắng

Phong cách: Đơn giản, nổi bật

https://download.slide.com.vn/morbina-company-profile-keynote-template-3UKQLM2