Mã profile : 6FSTT63

Màu chủ đạo : Đỏ – Trắng

Phong cách: Đơn giản, thân thiện, gần gũi

https://download.slide.com.vn/antara-business-company-profile-keynote-template-6FSTT63