Mã profile : 6X6S4GE

Màu chủ đạo : Nâu – Trắng

Phong cách: Đơn giản, thân thiện

https://download.slide.com.vn/cafea-cafe-culinary-keynote-template-6X6S4GE