PROFILE - SALEKITs

Thiết kế profile công ty, profile đấu thấu, Salekits bán hàng cho đội ngũ.

MENU-PHOTOBOOK

Làm menu cho nhà hàng, thiết kế photobook và tạo video chuyển động.

BÀI THUYẾT TRÌNH

Thiết kế bài thuyết trình và powerpoint cho diễn giả, doanh nhân.

VIDEO - SLIDESHOW

Làm video tự động chèn nhạc trên Youtube và dạy học.

Thiết kế theo yêu cầu riêng của từng khách hàng

Giải pháp

thiết kế slide

1000

mẫu

phân chia theo các ngành nghề khác nhau


download

miễn phí

mẫu theo yêu cầu của bạn và được lưu trữ mãi mãi
Giải pháp toàn diện

Định hình phong cách

Xử lý nội dung, biên tập và bố cục lại nội dung cho khách hàng. Sau đó định hình phong cách, màu sắc slide…

Linh hoạt, Tính ứng dụng cao.

Phù hợp với tất cả

Slide.com.vn cung cấp 1000+ mẫu slide tiếng Việt phù hợp với yêu cầu của tất cả khách hàng ở phân phúc. Thêm vào đó, Slide.com.vn tạo những thiết kế có tính độc đáo, bố cục rõ ràng..

PRO

88.000đ

Gói phù hợp cho cá nhân và doanh nghiệp startup khởi nghiệp

VIP

155.000đ

Gói phù hợp cho công ty và nhà thuyết trình, diễn giả speaker chuyên nghiệp.

VVIP

300.000đ

Gói dành cho đối tượng khách hàng có yêu cầu cao về nội dung và thẩm mỹ.