Mã slide : M4RE4JE

Màu chủ đạo : Màu sắc

Phong cách: Nổi bật, năng động

https://download.slide.com.vn/millenia-fashion-powerpoint-template-M4RE4JE