Mã slide : TNBVLYE

Màu chủ đạo : Màu sắc

Phong cách: Năng động cá tính

https://download.slide.com.vn/craxyvity-business-marketing-powerpoint-TNBVLYE