Mã slide : RG7YSW7

Màu chủ đạo : Đỏ cam

Phong cách: Năng động, cá tính

https://download.slide.com.vn/fashion-instagram-story-powerpoint-template-RG7YSW7