Mã slide : DLQ4RYW

Màu chủ đạo : Rêu

Phong cách: Cá tính, gần gũi

https://download.slide.com.vn/ambora-summer-fashion-powerpoint-DLQ4RYW