Mã slide : E68DSRF

Màu chủ đạo : Màu sắc

Phong cách: Năng động, trẻ trung

https://download.slide.com.vn/diamond-business-marketing-powerpoint-E68DSRF