Mã slide : QJL5AZD

Màu chủ đạo : Cam pastel

Phong cách: Nhẹ nhàng, tươi sáng

https://download.slide.com.vn/marketing-research-powerpoint-v239-QJL5AZD