Mã slide : HST011

Màu chủ đạo : Kem – rêu

Phong cách: Nhẹ nhàng gần gũi