Mã slide : KD017

Màu chủ đạo : Xanh dương pastel

Phong cách: Năng động, trẻ trung

https://download.slide.com.vn/file/d/1_qgroKbijc7ltkbpxftoJGk7DtYdG6Ty/view?usp=sharing