Mã slide : KD016

Màu chủ đạo : Màu sắc

Phong cách: Năng động – trẻ trung

https://download.slide.com.vn/file/d/1zwDCGlaog4-U8OOBkgQ7MCpBo1416-PL/view?usp=sharing