Mã slide : BC043

Màu chủ đạo : trắng

Phong cách:  đơn giản

https://www.youtube.com/watch?v=EJ_d4gfP4kA