Mã slide :7DGSUYV

Màu chủ đạo : Xanh pastel

Phong cách: Thu hút

https://download.slide.com.vn/the-forest-google-slides-template-7DGSUYV