Mã slide : KLC5FYR

Màu chủ đạo : Xanh

Phong cách: Thu hút

https://download.slide.com.vn/gogreen-google-slides-template-KLC5FYR