Mã slide :3G85PM7

Màu chủ đạo : Các màu pastel

Phong cách: Ấn tượng

https://download.slide.com.vn/tuvae-eco-friendly-green-business-google-slides-3G85PM7