Mã slide : BC049

Màu chủ đạo :cam

Phong cách: năng động

https://www.youtube.com/watch?v=ISwTgxGzxZc