Mã slide : 6NL75JG

Màu chủ đạo : Vàng

Phong cách: Sáng tạo

https://download.slide.com.vn/gogreen-environment-google-slides-template-6NL75JG