Mã slide : CR004

Màu chủ đạo : Màu sắc

Phong cách: Nổi bật bắt mắt

https://youtu.be/KYIPUX6EYoY