Mã slide : 3YL4MR

Màu chủ đạo : xanh biển

Phong cách: Năng động, sáng tạo

https://download.slide.com.vn/medical-presentation-powerpoint-template-3YL4MR