Mã slide :GPQCXA7

Màu chủ đạo : xanh

Phong cách: Sáng tạo

https://download.slide.com.vn/medico-medical-powerpoint-template-GPQCXA7