Mã slide :BPG3DAR

Màu chủ đạo : xanh biển

Phong cách: hiện đại

https://download.slide.com.vn/medical-powerpoint-template-BPG3DAR