Mã slide :S9UECAT

Màu chủ đạo :  Đỏ pastel

Phong cách: Đơn giản

https://download.slide.com.vn/medical-health-center-covid-keynote-template-S9UECAT