Mã slide : DND5MUP

Màu chủ đạo : Màu pastel

Phong cách: Nhẹ nhàng tươi sáng

https://download.slide.com.vn/product-marketing-powerpoint-template-DND5MUP