Mã profile : 9YZ7CMW

Màu chủ đạo : Xanh – Tím

Phong cách: Đơn giản, gần gũi

https://download.slide.com.vn/ovizer-company-profile-keynote-template-9YZ7CMW