Mã slide : CR013

Màu chủ đạo : Vàng, xanh, đỏ

Phong cách: Sáng tạo