Mã slide : MP003

Màu chủ đạo : Đỏ

Phong cách: Tươi sáng, nổi bật

https://download.slide.com.vn/file/d/1k5SwZ9rIchNkrI9xnAldu_2ucw_V7RE1/view?usp=sharing