Slide marketing trên mạng xã hội màu sắc nhẹ nhàng

Mã slide : MK006

Màu chủ đạo : Màu da

Phong cách: Sang trọng, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/145GA2l-5lImAQMb8x-2qVWwlPQ8-2Ilj/view?usp=sharing

  Slide bài học về khí hậu và nước màu xanh tươi sáng

Leave a Comment

You cannot copy content of this page